Wat doen de vrienden van het museum

In de bijna 30 jaar van het bestaan van de stichting zijn een groot aantal aankopen en publicaties mogelijk gemaakt. Hier is een overzicht.

Overzicht aankopen, publicaties en restauraties die door de Vrienden mogelijk zijn gemaakt.

Reeds in de eerste jaren van haar bestaan werd de aankoop van groot aantal vaandels mogelijk gemaakt, die nu de schutterijzaal sieren.

Ook de aanschaf van een origineel VOC kanon hoorde tot de eerste projecten.

2018 Bijdrage aan de aankoop van het lakzegelstempel van de Stede Grootebroec.

2015 De Vrienden zijn Bewindvoerder geworden van de nieuwe VOC kamer Hoorn en maken daarmee de exploitatie van de Halve Maen mede mogelijk.

2014 Een bijdrage aan de crowdfunding actie voor de realisatie van Hoorn 1650 VR en een bijdrage voor de aankoop van en schilderij van Windhoos.

2013 Een bijdrage van € 5000 om de aankoop van een schilderij van Pieter Gallis mogelijk te maken.

2012 Een bijdrage van € 4000 aan een glossy over Jan Pieterz. Coen.

2012 Aanschaf van een vitrinekast voor het exposeren van materialen die extra beveiliging nodig hebben.

2011 De aankoop van een portret van De Gorter, een medicus-botanicus uit Enkhuizen, medemogelijk gemaakt door een bijdrage van € 4000.

2011 € 5000 voor de aankoop van 3 beelden uit de collectie Niemeijer te Groningen.

2007 Financieel bijdrage voor een boekje over de tentoonstelling ‘Zoektocht naar Hoorn’ voor het basisonderwijs.

Vanaf 1994 zijn de brochures bij tentoonstellingen door de Vrienden ondersteund.