Wat doen de Vrienden van het museum?

De Stichting Vrienden van het Westfries Museum wil een ondersteuning zijn voor het museum door:
a. Het wekken van belangstelling voor het museum bij derden
b. Het bevorderen van contacten tussen het museum en personen en instellingen die van
belang kunnen zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het museum
c. Het beschikbaar stellen van gelden voor aankoop, restauratie en publicaties door het museum
d. En voorts alles wat het bestuur in het belang van het museum acht

Een greep uit de activiteiten van de Vriendenstichting.

De Vrienden ondersteunen tentoonstellingen met publicaties, met lezingen en met extra rondleidingen. We organiseren speciaal voor Vrienden excursies naar interessante tentoonstellingen in andere Nederlandse musea.

De Vrienden ondersteunen financieel noodzakelijke restauraties van schilderijen zoals in het geval van enkele gestolen kunstwerken.

We kennen een leesclub die boeken bespreekt over periodes die verbonden zijn aan periodes van het museum.

In de bijna veertig jaar van het bestaan van de stichting is een groot aantal aankopen en publicaties mogelijk gemaakt. Recente aankopen waar de Vrienden aan hebben bijgedragen zijn in  2021: Schilderijen  Portret van een onbekende familie van Doncker en portret van een onbekende dame van Jan Rotius.

Activiteiten in het verleden

Al in de eerste jaren van haar bestaan werd de aankoop van groot aantal vaandels mogelijk gemaakt, die nu de schutterijzaal sieren. Ook de aanschaf van een origineel VOC kanon hoorde tot de eerste projecten.

2018 Bijdrage aan de aankoop van het lakzegelstempel van de Stede Grootebroec.

2015 De Vrienden zijn Bewindvoerder geworden van de nieuwe VOC kamer Hoorn en maken daarmee de exploitatie van de Halve Maen mede mogelijk.

2014 Een bijdrage aan de crowdfunding actie voor de realisatie van Hoorn 1650 VR en een bijdrage voor de aankoop van en schilderij van Windhoos.

2013 Een bijdrage van € 5000 om de aankoop van een schilderij van Pieter Gallis mogelijk te maken.

2012 Een bijdrage van € 4000 aan een glossy over Jan Pieterz. Coen.

2012 Aanschaf van een vitrinekast voor het exposeren van materialen die extra beveiliging nodig hebben.

2011 De aankoop van een portret van De Gorter, een medicus-botanicus uit Enkhuizen, medemogelijk gemaakt door een bijdrage van € 4000.

2011 € 5000 voor de aankoop van 3 beelden uit de collectie Niemeijer te Groningen.

2007 Financieel bijdrage voor een boekje over de tentoonstelling ‘Zoektocht naar Hoorn’ voor het basisonderwijs.

Vanaf 1994 zijn de brochures bij tentoonstellingen door de Vrienden ondersteun