Bestuurs-samenstelling

Hieronder vindt u de bestuurssamenstelling. De bestuursleden stellen zich voor en verduidelijken welke taken zij uitvoeren voor de stichting. Voor het bestuurswerk ontvangen de leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het WFM geen vergoeding of bezoldiging. 

Voorzitter

Marlies van ’t Ende

uit Hoorn was in het verleden: IT-specialist bij een uitvoerder van de sociale werknemersverzekeringen (tot de vorming van de UWV), de bedrijfstak eigen regelingen voor de bouw en pensioenen voor meerdere pensioenfondsen.

Marlies is in de stichting Vrienden van WFM verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ledenwerving. 

Marlies vindt haar vrijwilligerswerk in het WF een mooie tegenhanger voor de technische IT-wereld en de financiële wereld van de pensioensector. Zij wil graag met haar werk voor het WFM het mooie museum breed onder de aandacht brengen.

Secretaris, PR

Aukje van Wissen-Stokkink

uit Schellinkhout is in 1972 vanuit Amsterdam naar Hoorn gekomen om als docent Nederlands te geven aan het Werenfridus en vanaf de splitsing in 1983  op Oscar Romero.

Na haar pensionering is Aukje aan school verbonden gebleven als lerares voor de tweetalige leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarnaast  heeft zij journalistiek werk gedaan voor het tijdschrift Talkies, Westfries Archief en nu voor WFM. Zij verzorgt sinds 2012 met een eigen bedrijfje, ‘Wistik!’, privélessen Nederlands, literatuur en examentraining.

Aukje is als secretaris verantwoordelijk voor de verslagen van de vergaderingen, de eindredactie van de Nieuwsbrief en de communicatie voor de Vrienden. Daarnaast organiseert zij de excursies en  de museumboekenclub.

Penningmeester

Robert Martin Faber

uit Hoorn was in het verleden dertig jaar retail-bankmedewerker op diverse kredietverlenende afdelingen en verschillende locaties met de nadruk op vrije beroepsbeoefenaren.

Penningmeester Rob is in het bestuur als eerste verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de stichting Vrienden van het WFM. Na jaren bestuurs- en ander vrijwilligerswerk in de tennissport, was het voor hem een logische keuze om wat voor de cultuur te doen. Faber hoopt met zijn inzet het aantal Vrienden uit te breiden en zo mogelijk de fondswerving, dus de inkomsten voor het museum, te verhogen.

Financiële zaken​

Dick Louwman

uit Hoorn was voor zijn pensionering raadslid en wethouder, directeur Omrin bv Friesland en directeur Technische Zaken Samenwerkingsorgaan Westfriesland.

Louwman is momenteel naast het lidmaatschap van het bestuur Vrienden van het Westfries Museum, als vrijwilliger nog penningmeester van de Stichting Oosterkerk, voorzitter Kerkmeijer-deRegt stichting, voorzitter Stichting Varend Erfgoed Hoorn, penningmeester Stichting Restauratie en Instandhouding Zeilende Vissersschepen en voorzitter stichting het Fluitschip.

Dick heeft in het bestuur verantwoordelijkheden op het gebied van financiële zaken.

Louwman wil met zijn vrijwilligerswerk in het WFM een maatschappelijke bijdrage leveren door kennis en kunde, interesse kweken voor de collectie van het Westfries museum en de collectie van het museum verrijken en verdiepen. Als financiële man zet Dick zich in voor het verkrijgen van gelden uit een toenemend aantal donateurs en uit diverse fondsen

Website

Kevin De Decker

komt uit Hoorn. Hij is geboren en getogen op een steenworp afstand van het museum op het west. Naast zijn activiteiten voor het bestuur is hij in het dagelijks leven sociaal geneeskundig specialist binnen het domein arbeid en gezondheid. Hij verricht al jaren vele bestuursfuncties. Enkele voorbeelden zijn VvE, biljartvereniging Horna, stichting Kwaliteitsbureau sociale geneeskunde en stichting Accreditatie bureau Sociale Geneeskunde.

Binnen de stichting Vrienden van het Westfries Museum houdt hij zich bezig met de website en de communicatie met de medewerkers van het museum. Hij hoopt met zijn bijdrage meer jonge gezinnen te binden als vriend aan het Westfries Museum.