Belastingvoordeel voor Vrienden van het Westfries Museum

Op deze pagina vindt u welke mogelijkheden er zijn om uw vriendschapsgiften om te zetten in belastingvoordeel. U komt hiervoor in aanmerking omdat de stichting Vrienden van het Westfries Museum een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status heeft.

Gewone giften
Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven dan het drempelbedrag, mag u aftrekken. Dit mag u dan aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Periodieke giften in geld
Voor de aftrek van Periodieke Giften in Geld is geen drempelbedrag. Als u een Overeenkomst Periodieke Giften in Geld afsluit met onze stichting voor minimaal 5 jaar dan kunt u zonder meer die gift jaarlijks aftrekken. Wel is er een maximum van € 250.000 per jaar. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Vriendschapsgift als Periodieke Gift in Geld
De Vriendschapsgift aan de stichting Vrienden van het Westfries Museum komt in aanmerking voor een Overeenkomst Periodieke Giften in Geld. Wilt u een dergelijke overeenkomst afsluiten? Neem dan contact op met ons bestuurslid Dick Louwman (06 53 30 56 74) die dit uiteraard vertrouwelijk met u wilt bespreken en eventueel afronden. Zoals eerder beschreven komt elk bedrag hiervoor in aanmerking en wordt in dank aanvaard. U steunt daarmee Uw en Ons Westfries Museum. Hieronder treft u het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Giften in Geld’.