Beleidsplan Stichting Vrienden van het WFM

Hier onder vindt u het huidige beleidsplan. U kunt ook een versie downloaden mocht dit uw voorkeur hebben. 

Doelstellingen

In 1986 werd de Stichting Vrienden van het Westfries Museum opgericht. Het doel van de stichting is:

             zorgen voor meer bezoekers aan het museum;

             het verbeteren van de contacten met personen en instellingen, die van belang kunnen zijn voor het museum;

             het beschikbaar stellen van gelden voor aankoop, restauratie, tentoonstellingen en publicaties door het museum.