Skip to content

Excursie 31 mei: Frans Hals

We gaan met de vrienden naar de Frans Hals-tentoonstelling in het Rijksmuseum, en wel op 31 mei as. 

Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:

  • 9.30 uur : de bus vertrekt vanaf ons vaste opstappunt in de Van Dedemstraat, bij of op de P&R parkeerplaats.
  • 10.30: aankomst bij het Rijksmuseum
  • 13.00 uur: vertrek vanaf het museum naar Edam
  • 13.45 uur: aankomst in Edam, korte wandeling naar het Damhotel voor uitgebreide lunch
  • 15.00 uur: in twee groepen bezoeken we het Edams museum waar we een rondleiding krijgen
  • 16.30 uur: vertrek naar Hoorn, waar we om 17.00 uur arriveren

In het Rijksmuseum zal er geen rondleiding zijn, maar ter voorbereiding op het bezoek aan de Frans Hals tentoonstelling wordt u van harte uitgenodigd voor een lezing over Frans Hals en de tentoonstelling op vrijdag 19 april, door Juliette Verhofstad, kunsthistorica. De lezing is bedoeld voor de deelnemers aan de excursie en eventuele introducés en zal plaatsvinden in de Statenpoort van 10.30 tot 12.00 uur in de ochtend.

Het museum in Edam is helaas niet rolstoeltoegankelijk, voor wie geen trappen kan lopen zal de rondleiding beperkt blijven tot de benedenverdieping. 

Aanmelding en kosten: 

Aanmelding geschiedt door een mail te sturen naar aukjewfm@gmail.com  Vermeld u daarbij of u aan de lezing én de excursie of alleen aan de excursie wilt deelnemen. Voor beide is het aantal deelnemers beperkt tot 45 personen. 

De kosten bedragen € 55,00 voor Vrienden en € 65,00 voor introducés, dit is inclusief lunch en toegang tot de lezing op 19 april. Uw aanmelding is pas definitief als het bedrag is overgemaakt op 

NL30 RABO 0161 4328 32, onder vermelding van 31 mei en MK

Hopelijk tot 19 april en 31 mei! 

MegaphoNews - Closer Than Ever

The leading news agency comes to your smartphone.  Download now.