Skip to content

Inclusievere collectiepresentatie 17e eeuw mogelijk gemaakt voor Westfries Museum

500.000 euro van VriendenLoterij om verhalen over 17e eeuw inclusiever te presenteren

pastedGraphic.png

De VriendenLoterij verraste museumdirecteur Ad Geerdink met een cheque ter waarde van 500.000 euro. Het museum gaat de bijdrage gebruiken voor het verbreden en inclusief maken van de verhalen over de ‘Gouden’ 17e eeuw. De noodzakelijke en ingrijpende restauratie en vernieuwing biedt het museum de kans om straks andere verhalen vanuit nieuwe perspectieven toe te voegen: over de rol van vrouwen, het kolonialisme en slavernij bijvoorbeeld. 

Het Westfries Museum in Hoorn vertelt het verhaal over de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland ten tijde van de 17e eeuw. Op dit moment is het museum aan de Roode Steen gesloten vanwege een omvangrijke restauratie en vernieuwing. Met de bijdrage van de VriendenLoterij kan, naast de verduurzaming en uitbreiding van het gebouw, ook het inhoudelijke museale concept toekomstbestendig worden gemaakt.

Aansluiten bij de vragen van vandaag

Na heropening van het monumentale museumcomplex, blijft de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland centraal staan, met het accent op de meest dynamische periode daarvan: de 17e eeuw. Het verleden wordt dan echter niet langer door een ‘Gouden Eeuw’-bril gepresenteerd, maar vanuit meer dan 20 verhalenkamers: ieder met een eigen thema en sfeer, én vanuit verschillende perspectieven. Zo sluit het museum aan bij de vragen die de samenleving vandaag de dag aan het verleden stelt. En zo kan straks iedereen zich herkennen in onze gezamenlijke geschiedenis.

VriendenLoterij maakt het mogelijk

“Daarom zijn we ontzettend blij met de steun van de VriendenLoterij,” aldus Ad Geerdink, directeur Westfries Museum: “Geschiedenis doet ertoe, het belang daarvan moet niet worden onderschat. Iedereen wil zich in het verhaal over het gezamenlijke verleden kunnen herkennen, een verhaal waarin ook de geschiedenis van jouw voorouders een plek heeft gekregen. Het museum groeit met zijn tijd en de maatschappelijke behoeften mee. Het nieuwe Westfries Museum gaat daarom een meerstemmig, inclusief en verbindend verhaal vertellen over de 17e eeuw. Niet door de verhalen over de handelsexpansie en rijkdom te wissen, maar door deze aan te vullen met nieuwe, niet eerder gehoorde verhalen waarin ook ruimte is voor de schaduwzijde van het succesverhaal.”

Jonne Arnoldussen, managing director van de VriendenLoterij: “Het is voor ons belangrijk dat iedereen kan genieten van onze Nederlandse kunst en cultuur. Dat vereist soms een kritische blik op de manier waarop we verhalen vertellen. De stappen die het Westfries Museum hiervoor zet, zijn volgens ons cruciaal voor de toekomstbestendigheid van het museum en een voorbeeld voor de sector. We zijn dan ook blij dat we hen met dit prachtige bedrag kunnen steunen.’’

134,8 miljoen euro voor cultuur en welzijn in Nederland 
De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kan de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3500 clubs en verenigingen.  

MegaphoNews - Closer Than Ever

The leading news agency comes to your smartphone.  Download now.