Image module

wat krijgen de vrienden?

veel vrienden erbij

Voor wat hoort wat, is een oud gezegde, maar nog steeds geldig. Naast voordeeltjes, is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan exclusieve excursies.

Een overzicht.

Natuurlijk hebben de Vrienden een streepje voor in het Museum:

* Gratis toegang tot het museum
* Uitnodigingen voor speciale voorbezichtigingen bij grote exposities
* Gratis toegang tot lezingen en koffiebijeenkomsten, waarbij door deskundigen een toelichting wordt gegeven op zaken die in het museum  spelen
* Mogelijkheid tot deelname aan excursies
* Gratis brochure of fikse korting op catalogus bij tentoonstelling.
* Een korting van 10% op alle artikelen in de museumwinkel, met een waarde van meer dan 5 euro.

Sinds 2008 organiseert het bestuur een jaarlijkse excursie, exclusief voor de Vrienden.

Tot de bestemmingen behoorden o.a.: Groninger Museum, Gevangenismuseum Veenhuizen, Scheepvaartmuseum, Huize Doorn, Cobra Museum, Princessehof, Oranjewoud, Singer Museum, Drents Museum, Hermitage en Von Sieboldhuis.