Image module

wat krijgen de vrienden?

veel vrienden erbij

Voor wat hoort wat, is een oud gezegde, maar nog steeds geldig. Naast voordeeltjes, is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan exclusieve excursies.

Een overzicht.

Natuurlijk hebben de Vrienden een streepje voor in het Museum:

* Gratis toegang tot het museum
* Uitnodigingen voor de excursies
* Uitnodigingen voor speciale voorbezichtigingen bij grote exposities
* Uitnodigingen voor lezingen en koffiebijeenkomsten, waarbij door deskundigen een toelichting wordt gegeven op exposities, de vaste collectie of andere zaken die in het museum spelen.
* Mogelijkheid tot deelname aan excursies
* Gratis brochure of fikse korting op catalogus bij tentoonstelling.
* Een korting van 10% op alle artikelen in de museumwinkel, met een waarde van meer dan 5 euro.

Sinds 2008 organiseert het bestuur een jaarlijkse excursie, exclusief voor de Vrienden.

Tot de bestemmingen behoorden o.a.: Groninger Museum, Gevangenismuseum Veenhuizen, Scheepvaartmuseum, Huize Doorn, Cobra Museum, Princessehof, Oranjewoud, Singer Museum, Drents Museum, Hermitage, Von Sieboldhuis en de Mata Hari tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden.

De Vrienden krijgen 3x per jaar de Nieuwsbrief met achtergrond informatie over de tentoonstelling en de uitnodigingen voor lezingen, koffiemiddagen en excursies. Klik hier voor de afgelopen nieuwsbrieven.