Image module

vrienden

van het westfries museum in Hoorn

De stichting Vrienden van het Westfries Museum verleent al 26 jaar haar steun aan de doelstellingen van het museum. Een daadkrachtig bestuur heeft een zeer regelmatig overleg met de directie om wensen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen.

Geschiedenis.
In 1986 is de ‘Stichting Vrienden van het Westfries Museum’ opgericht. Het Westfries Genootschap en een aantal enthousiaste Westfriezen hadden daar hun schouders onder gezet. Direct bij de start wisten ze zich gesteund door de aanmelding van 200 Vrienden en de Rabobank maakte de start financieel mogelijk. Het doel van de stichting is het ondersteunen van het Westfries Museum door:

*  Zorgen voor meer bezoekers aan het museum.

*  Verbeteren van de contacten met personen en instellingen, die van belang kunnen zijn voor het museum.

Het beschikbaar stellen van gelden voor aankoop, restauratie, tentoonstellingen en publicaties door het museum.

Dit allemaal met als doel het Westfries Museum nog meer Glans te geven.

Vrienden spreken.
Meer dan 25 jaar na de oprichting is de stichting nog steeds onverminderd actief en heeft bijna 400 donateurs.  Zij maken het met hun bijdrage mogelijk om een groot aantal activiteiten te ontwikkelen, waarvan zowel de vrienden als het museum de vruchten plukken.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden van het Westfries Museum bestaat uit 7 personen, die regelmatig bijeenkomen en overleggen met de directie van het museum.

Link naar jaarverslagen en financiële verslagen.