Een vriend van het eerste uur is Albert de Graaf (1931). Hij stamt uit een oud Enkhuizer familie. In 1960 kwam hij, als pas afgestudeerde onderwijzer,  naar Hoorn en werd later . leraar aan de ULO en MAVO. Regelmatig kwam hij met zijn klassen naar het Westfries Museum voor rondleidingen. Al snel had hij zich zo verdiept in de collectie van het museum dat hij zelf als gids kon optreden.
15 Jaar geleden hebben zijn vrouw Tini en hun dochter Agnes de zorg voor het onderhoud van de museumtuin op zich genomen. Later nam Albert deze taak  van zijn dochter over. Met veel liefde en inzet werd de tuin verzorgd. En wel zodanig dat men zei, dat het gazon en buxushaagjes met een nagelschaartje werden bijgeknipt. In november 2013, namen Albert en Tini, met toch een zekere weemoed, afscheid van hun museumtuin. Als waardering kregen ze van de directie een afscheidsetentje, samen met alle personeelsleden, aangeboden. Eerder werden zij al onderscheiden met de Gerard Eversonderscheiding van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Een prijs die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die meer dan gemiddeld zijn sporen voor een museum heeft verdiend.

Albert zette zich niet alleen in voor het museum. Van 1973 tot 1998 is hij bestuurslid geweest van de Vereniging Oud Hoorn. Als dank voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid van deze vereniging. Ook was Albert jarenlang  bestuurslid van  de Kerkmeijer de Regt Stichting. Deze stichting heeft veel gedaan voor de financiële ondersteuning van het Westfries Museum. In de loop van 2013 vond Albert, dat hij na een zeer werkzaam en betrokken leven in de Hoornse gemeenschap, het stokje moest overgeven aan een jongere generatie en is hij gestopt met al zijn bestuursfuncties. Gelukkig kunnen wij nog altijd een beroep doen op zijn grote kennis en ervaring, die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.