Jaarverslag 2016

Vergadering1000px

Bestuurssamenstelling Het bestuur begon 2016 in de samenstelling met de leden  H. A. Nijdeken, R. M. Faber, K. Bant, H. J. Halsema, D. Louwman, P. de Vries en H.Tameling. In de loop van het jaar traden de heren Bant, De Vries en Halsema af. Ook namen wij afscheid van de heer  H. Moolenbel als adviseur op het gebied van communicatie. Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd mevrouw M. van ’t Ende en  mevrouw A. van Wissen. De heer Dick Louwman neemt namens onze Stichting  plaats in het bestuur van de Kerkmeijer de Regt Stichting. De taakverdeling binnen het bestuur werd in de loop van 2016 als volgt: H.Nijdeken: voorzitter en portefeuille ledenwerving; H.Tameling: secretaris/ plv voorzitter en portefeuille communicatie, marketing en… Read More →

Bestuursleden

Vergadering1000px

Voorzitter Hans Nijdeken (55) uit Alkmaar Nijdeken begon zijn loopbaan als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. In het onderwijs werd hij vervolgens conrector en rector. Momenteel is hij voorzitter van het College van Bestuur van het Tabor College in Hoorn. Naast het voorzitterschap van het bestuur heeft Hans binnen de stichting Vrienden van het WFM de portefeuille ledenwerving. Hans vindt dat het Westfries Museum een prachtig beeld geeft  van de geschiedenis en cultuur van onze regio in de 17e eeuw. En die geschiedenis heeft deze regio gemaakt tot wat hij nu is. Met zijn werk voor de stichting wil Nijdeken een bijdrage leveren aan de bekendheid van het museum en daarmee van de geschiedenis van deze regio. Hans hoopt… Read More →

Bestuursvergadering 26 oktober 2016

Vergadering1000px

Verslag bestuursvergadering  Stichting Vrienden van het WFM 26 oktober 2016 18-20 uur te Schellinkhout, met dank aan gastvrouw/kokkin Aukje Afwezig met kennisgeving: Klaas Bant; zonder kennisgeving: Ad Geerdink 1.      Vaststelling agenda: ongewijzigd vastgesteld met toevoeging van afscheid van Klaas Bant en voorstel voor een nieuw bestuurslid. 2.      Verslag 17-08- 2016: goedgekeurd 3.      Bespreking actiepunten: komt terug bij diverse bespreekpunten 4.      Ingekomen stukken: a. mail over aftreden van Klaas Bant; b. brief Kerkmeijer-de Regt Stichting (zie punt 7) 5.     Ledenactiviteiten a. Koffiebijeenkomsten: de eerste is goed verlopen. Er heerst onduidelijkheid over de prijs van koffie/thee. Bij medewerkers van het museum was onduidelijk dat wij besloten hadden dat de koffie en thee… Read More →

Koffiebijeenkomsten 2017 – 2018

Ext Slide

KOFFIEBIJEENKOMSTEN 2017 – 2018. Reserveer door op de link te klikken. 18 oktober Platte Tijs De Robin Hood van Hoorn wordt hij genoemd: Platte Tijs. Deze legendarische figuur leefde in de 16e eeuw in Westfriesland. En volgens de sage stal hij van de rijken om de armen te helpen. De vergelijking met Robin Hood is dan ook snel gemaakt. In deze koffiebijeenkomst is zijn legende de aanleiding voor een bezoek aan de museumkelder, met misdaad en gerechtigheid in de Gouden Eeuw als thema. 22 november Roofgoed – Rondgang over de expositie Naar aanleiding van de restauratie en presentatie van de 5 teruggekeerde, gerestaureerde schilderijen, is vanaf 14 oktober de expositie “Roofgoed” te zien, over kunstdiefstal in Nederland. In deze koffiebijeenkomst… Read More →

Interview met heer en mevrouw De Graaf

Een vriend van het eerste uur is Albert de Graaf (1931). Hij stamt uit een oud Enkhuizer familie. In 1960 kwam hij, als pas afgestudeerde onderwijzer,  naar Hoorn en werd later . leraar aan de ULO en MAVO. Regelmatig kwam hij met zijn klassen naar het Westfries Museum voor rondleidingen. Al snel had hij zich zo verdiept in de collectie van het museum dat hij zelf als gids kon optreden. 15 Jaar geleden hebben zijn vrouw Tini en hun dochter Agnes de zorg voor het onderhoud van de museumtuin op zich genomen. Later nam Albert deze taak  van zijn dochter over. Met veel liefde en inzet werd de tuin verzorgd. En wel zodanig dat men zei, dat het gazon en… Read More →